Oaspeți

PF Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane vizitand Seminarul

PF Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane vizitand Seminarul

La Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamt, de-a lungul întregii sale istorii, au poposit numeroase delegaţii ale Bisericilor Ortodoxe surori şi ale altor Biserici şi confesiuni creştine. Amintim aici vizitele patriarhilor şi arhiepiscopilor primaţi:
•     Pe 25 octombrie 1971, Seminarul nostru a primit vizita Preafericitului Nicolae al IV – lea al Alexandriei şi al întregii Africi însoţit de Înaltpreasfinţitul
Iustin al Moldovei şi Sucevei ;
•     În 12 octombrie 1972 Seminarul a fost vizitat de Sanctitatea Sa Patriarhul Maxim al Bulgariei. După ce a vizitat Mănăstirea Neamţ a poposit şi la Seminar unde a fost întâmpinat cu toata cuviinţa de Prea Cucernicul Director Ioan Ivan, de profesori şi de elevi. În cuvântul său adresat profesorilor şi elevilor a mulţumit pentru primirea făcută şi a îndemnat pe toţi „să prisosească în cucernicie, în credinţă şi în fapte folositoare Bisericii şi ţării” ;
•     O delegaţie a Bisericii Ortodoxe din Antiohia condusă de Înaltpreasfinţitul Mitropolit Spiridon, Înaltpreasfinţitul Mitropolit Atanasie şi arhimandritul Nifon, după ce a vizitat Mănăstirea Neamţ trec pragul seminarului în data de 20 iunie 1977 ;
•     Vizita unei delegaţii a Bisericii Siriene din India condusă de Preavenerabilul Moran Mar Basileus, Catolicosul Bisericii Ortodoxe Siriene din India ;
•     Vizita Preafericitul Yeghisha Derderian, Patriarhul armenilor de la Ierusalim. Venind la Mănăstirea Neamţ, cu ocazia hramului Înălţării Domnului, a fost primit de către Preacucernicul Director Mihai Vizitiu, de profesori şi elevi, la intrarea principală, în incinta seminarului, pe data de 15 mai 1980 ;
•     În ziua de 22 iunie 1982, la Seminarul de la Mănăstirea  Neamţ, a poposit delegaţia Patriarhiei Ierusalimului, condusă de Preafericitul Diodor al Ierusalimului şi al Întregii Palestine, însoţit fiind de Preafericitul Părinte Patriarh Iustin şi de Înaltpreasfinţitul Teoctist al Moldovei şi Sucevei. După întâmpinarea oaspeţilor, de către Preacucernicul Director Mihai Vizitiu, de către profesori şi elevi, Preafericirea Sa a adresat, cu vădită emoţie, cuvinte de îndemn duhovnicesc elevilor şi profesorilor ;
•     O vizita istorică este cea din 13 octombire 1983 a Preafericitului Patriarh Pimen al Moscovei şi al Întregii Rusii. După primirea oficială, intonarea imnului patriarhal şi rostirea cuvântului de bun venit din partea Preacucernicului Director Mihai Vizitiu, Sanctitatea Sa a vorbit profesorilor şi elevilor îndemnându-i să fie preoţi vrednici .
Una din vizitele mai însemnate din Seminarul nostru este cea din octombrie 1995 a unei impresionante delegaţii alcatuite din Sanctitatea Sa, Bartolomeu I, patriarhul ecumenic de Constantinopol, Preafericitul Partenie al III-lea Papă şi Patriarh al Alexandriei şi a toată Africa, Preafericitul Părinte Pavle, Patriarhul Serbiei, Preafericitul Teoctist, Patriarh al României, Preafericitul Hrisostom, Arhiepiscopul Ciprului, Înaltpreasfinţitul Ioan al Kareliei şi a toată Finlanda, Înaltpreasfinţitul Constantin de Skitopolis – Grecia, Înaltpreasfinţitul Calinic de Pireu, Înaltpreasfinţitul Nicodimos de Ielisson şi Muntele Athos, Înaltpreasfinţitul Iacobos de Laodiceea, Înaltpreasfinţitul Nicolae de Sarajevo – Serbia, Înaltpreasfinţitul Sava de Sumadia – Serbia, Înaltpreasfinţitul Hrisostom de Kitiu – Cipru, Înaltpreasfinţitul Victorin Arhiepiscopul Canadei şi Americii de Nord (care a şi participat la una din rugăciunile de seară ale elevilor, ţinând şi o frumoasă meditaţie presărate cu amintiri din perioada cât a fost director al Seminarului), Înaltpreasfinţitul Petru al Basarabiei, şi alţi ierarhi, clerici, şi persoane oficiale. Întreaga delegaţie a fost însoţită de Înaltpreasfinţitul Daniel al Moldovei şi Bucovinei. Înalta delegaţie a vizitat biserica în construcţie, clădirea seminarului, adresând, profesorilor şi elevilor şcolii, alese cuvinte de zidire sufletească. Ca semn de preţuire pentru munca Preacucernicului Părinte Director Ioan Mihoc, a profesorilor şi elevilor şcolii, Sanctitatea Sa Bartolomeu I, a oferit Crucea Patriarhiei de Constantinopol directorului şcolii.

SS Bartolomeu I, Patriarhul ecumenic

Un moment deosebit de înălţător a fost cel din 12 octombrie 1997, când Mănăstirea Neamţ şi-a serbat 500 de ani  de la sfinţire – aniversare mondială U.N.E.S.C.O. Înainte de săvârşirea Sfintei Liturghii o numeroasă delegaţie a săvârşit târnosirea Bisericii Sfântul Ioan Iacob de la Neamţ, biserică ce poate fi un răspuns al credinţei generaţiei de azi la credinţa strămoşilor noştri din vremea Sfântului Voievod Ştefan cel Mare. Din impresionatul sobor ce a onorat Seminarul nostru au facut parte: Sanctitatea Sa, Bartolomeu I, patriarhul ecumenic de Constantinopol, Preafericitul Teoctist, Patriarh al Romaniei,  Înaltpreasfinţitul Kalinicos de Listra, Înaltpreasfinţitul Iacobos de Mitilene, Înaltpreasfinţitul Alexandru de Mandias, Preafericitul Hrisostom de Zanchintos, Înaltpreasfinţitul Ieronim de Livadia, Înaltpreasfinţitul Constantin de Skitopolis – Grecia, Înaltpreasfinţitul Calinic de Pireu, Înaltpreasfinţitul Nicodimos de Ielisson Înaltpreasfinţitul Daniel al Moldovei şi Bucovinei, Înaltpreasfinţitul Nestor al Olteniei, Înaltpreasfinţitul Petru al Basarabiei, Înaltpreasfinţitul Bartolomeu al Clujului, Vadului şi Feleacului, Înaltpreasfinţitul Pimen al Sucevei şi Rădăuţilor, Preasfinţitul Augustin de Lvov – Ucraina, Preasfinţitul Eftimie al Romanului, Preasfinţitul Epifanie al Buzăului, Preasfinţitul Ioachim al Huşilor, Preasfinţitul Timotei al Aradului, Ienopolei şi Halmagiului, Preasfinţitul Laurenţiu al Caransebesului, Preasfinţitul Calinic Botoşăneanul şi Preasfinţitul Gherasim Putneanul.
În luna mai 2000 Preafericitul Hristodoulos, Arhiepiscop al Atenei şi a toată Elada, însoţit de o delegaţie de clerici şi ziarişti, a poposit la Seminarul Teologic de la Mănăstirea  Neamţ, la invitaţia Înaltpreasfinţitului Daniel al Moldovei şi Bucovinei. După primirea oficială şi cuvântul de bun sosit adresat de părintele director Ioan Mihoc, Preafericirea Sa a a oferit profesorilor şi elevilor bucuria de a li se adresa şi chiar de a se întreţine cu ei pe teme duhovniceşti şi de muzică bizantină.
În septembrie 2000, şcoala a avut parte de o altă vizită aleasă şi anume, a Preafericitului Sava, primatul Poloniei, invitat fiind de Înaltpreasfinţitul Mitropolit Daniel, care l-a şi însoţit în această vizită. Preafericirea Sa a oferit Bisericii „Sf. Ioan Iacob” o frumoasă icoană a Maicii Domnului şi a adresat elevilor şi profesorilor un cuvânt de folos.
De-a lungul anilor şcoala noastră a fost vizitată de întâistătătorii Moldovei, respectiv Nicodim Munteanu, Iustin Moisescu, de P. F. Patriarh Teoctist, atât în calitatea sa de mitropolit al Moldovei şi Sucevei cât şi în calitate de patriarh al României, care au format şi întreţinut spiritual şi material această şcoală. În purtarea lor de grijă pentru Biserică au avut în vedere faptul că, formarea slujitorilor Bisericii este de mare însemnătate, acordând în felul acesta o deosebită atenţie învăţământului teologic.
O nouă orientare şi o nouă deschidere a primit învăţământul teologic prin Înaltpreasfinţitul Daniel al Moldovei şi Bucovinei, care, având în vedere perspectiva încadrării României şi a Bisericii Ortodoxe Române între ţările şi Bisericile lumii dar şi dorinţa Înaltpreasfinţiei Sale de a răspunde nevoilor credincioşilor, ca teolog şi profesor de exceptie, a pus bazele unui învăţământ teologic ancorat în realitatea timpului. De aceea, Înaltpreasfinţia Sa nu numai că a vizitat şcoala de la Mănăstirea Neamţ ci i-a oferit o nouă perspectivă prin faptul că a fost iniţiatorul atător vizite şi contacte ale Seminarului cu delegaţii din ţară şi străinatate.
În cronica şcolii rămân înscrise şi alte vizite ale unor ierarhi:
•       Patriarhul Miron Cristea al României;
•       Înaltpreasfinţitul Petru al Basarabiei;
•       Înaltpreasfinţitul Damaschinos Papandreu, mitropolitul Elvetiei (Patriarhia Ecumenică);
•       Înaltpreasfinţitul Calinic de Pireu;
•       Înaltpreasfinţitul Serafim Joantă pentru Europa Centrală şi Meridională;
•       Mitropolitul Nestor Vornicescu;
•       Preasfinţitul Cristofor de Olomouc – Cehia;
•       Preasfinţitul Ieronim de Livadia;
•       Preasfinţitul Casian al Dunării de Jos;

IPS Teofan – Mitropolitul Moldovei si Bucovinei

•       Preasfinţitul Epifanie al Buzaului;
•       Preasfinţitul Ioan al Covasnei şi Harghitei;
•       Înaltpreasfinţitul Dr. Laurenţiu al Ardealului;
•       Preasfinţitul Simeon de Olomouc şi Brno – Cehia;
•       Preasfinţitul Petru Gherghel episcopul Diocezei Romano-Catolice din Iaşi;
•       Preasfinţitul Dr. Josef Homeyer episcop romano-catolic din Germania;
•       Preasfinţitul Corneliu, Episcop al Huşilor;
•       Preasfinţitul Ioachim Băcăoanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului;
•       Preasfinţitul Sebastian, Episcop al Slatinei.
Pentru lângă vizitele înalţilor ierarhi, se cuvine să menţionăm şi vizite ale unor personalităţi ale vieţii spirituale, culturale şi politice.
•       Ion Iliescu – preşedintele Romaniei – mai 1995;
•       Nicolae Vacaroiu – prim-ministru al Guvernului României – 1994 şi 1995;
•       Victor Ciorbea – prim-ministru al Guvernului României – octombrie 1997;
•       Ion Caramitru – ministrul Culturii – octombrie 1997;
•       Victor Babiuc – Ministrul Apărării Naţionale – octombrie 1997;
•       Barbara Stamm – ministrul Familiei şi Protecţiei Sociale al Landului Bavaria – Germania – de mai multe ori între 1995-2008;
•       Printul Dimitrie Sturza – 1997;

MS Regele Mihai I in vizita la Seminar – 8 noiembrie 2006

•       Victor Opaschi – consilier prezidenţial;
•       Laurenţiu Tănase – secretar de stat în Ministerul Culurii şi Cultelor – 2002;
•       Răzvan Teodorescu – academician – octombrie 1997;
•      Constantin Ciopraga – academician;
•       Virgil Cândea – academician;
•       Zoe Dumitrescu Buşulenga – academician;
•      Gheorghe Platon – academician;
•       Olivier Clement – teolog ortodox din Franţa;
•       Pr. Dumitru Stăniloae – profesor de teologie;
•       Pr. André Scrima – profesor de teologie;
•       Pr. I.  G. Coman – profesor de teologie;
•       Pr. Constantin Galeriu – profesor de teologie;
•       Pr. Dumitru Radu – profesor de teologie;
•       Pr. Dumitru Popescu – profesor de teologie;
•       Pr. Dumitru Călugar – profesor de teologie;
•       Pr. Ioan Bria – profesor de teologie;
•       Pr. Ioan Ică – profesor de teologie;
•       Pr. Ioan Floca – profesor de teologie;
•       Pr. Vladimir Prelipcean – profesor de teologie;
•       Pr. Ene Branişte – profesor de teologie;
•       Pr. Constantin Corniţescu – profesor de teologie;
•       Pr. Emilian Corniţescu – profesor de teologie;
•       Pr. Dumitru Abrudan – profesor de teologie;
•       Pr. Isidor Todoran – profesor de teologie;
•       Pr. Nicu Moldoveanu – profesor de teologie;
•       Pr.Alexandru Stan – profesor de teologie;
•       Savvas Aguridis – profesor de teologie – Grecia;
•       Alexander Loveday – profesor de teologie – Anglia;
•       Alexeev Anatol – profesor de teologie – Rusia;
•       Economou Christos – profesor de teologie – Grecia;
•       Pr. Constantin Coman – profesor de teologie;
•       Crisp Simon – profesor de teologie – Anglia;
•       Dimitrov Ivan – profesor de teologie – Bulgaria;
•       Dunn James – profesor de teologie – Anglia;
•       Gnilka Joachim – profesor de teologie – Germania;
•       Hans Klein – profesor de teologie – Sibiu;
•       Ulrich Luz – profesor de teologie – Elveţia;
•       Pr. Vasile Mihoc – profesor de teologie – Sibiu;
•       Hellholm David – profesor de teologie – Suedia;
•       Ivliev Januarij – profesor de teologie – Rusia;
•       Kaimaikis Dimitrios – profesor de teologie – Grecia;
•       Karavidopoulos Ioannis- profesor de teologie – Grecia;
•       Konstantinou Miltiades- profesor de teologie – Grecia;
•       Myllykoski Matti- profesor de teologie – Finlanda;
•       Niebuhr Karl Wilhelm- profesor de teologie – Germania;
•       Patronos Giorgios- profesor de teologie – Grecia;

Poetul Grigore Vieru

•       Piper Ronald- profesor de teologie – Scoţia;
•       Pisarek Stanislaw- profesor de teologie – Polonia;
•       Poyhonen Hannu- profesor de teologie – Finlanda;
•       Puig y Tarech- profesor de teologie – Spania;
•       Roloff Jurgen – profesor de teologie – Erlangen;
•       Sanger Dieter- profesor de teologie – Germania;
•       Segalla Giuseppe – profesor de teologie – Italia;
•       Sorokin Alxander – profesor de teologie – Rusia;
•       Szojda Damian – profesor de teologie – Polonia;
•       Telford Wiliam – profesor de teologie – Anglia;
•       Van der Watt – profesor de teologie – Africa de Sud;
•       Urs von Arx – profesor de teologie – Elveţia;
•       Nicolae Lungu –  profesor de teologie;
•       Iorgu Ivan – profesor de teologie;
•       Aurel Jivi – profesor de teologie;
•       Emilian Popescu – profesor de teologie;
•       Rafael Noica – monah, teolog;
•     stareţul Simeon – Mănăstirea Sf. Ioan Botezatorul Essex – Anglia;
•       Anestis Keselopoulos – profesor în Grecia;
•       Dimitri Oikonomou – profesor în Marea Britanie;
•       Arhid. Petre David – profesor de teologie;
•       Ilie Cleopa – duhovnic;
•       Ioanichie Bălan – duhovnic;
•       Teofil Pîrîian – duhovnic;
•       Theodoros Gonza – teolog;
•       Mihail Sadoveanu – sciitor;
•       George Lesnea – poet;
•       Andrei Pleşu – scriitor;
•       Heinrich Pompey – profesor la Freyburg –Germania;
•       Nicolae Stoicescu  – istoric;
•       Paul Miron – profesor (Germania);
•       Sorin Dumitrescu – pictor;
•       Leopoldina Bălănuţă – actriţă;
•       Dorel Vişan – actor;
•       Sofia Vicoveanca – cântăreaţă de muzică populară;
•       Maestrul Marin Constantin şi membrii corului „Madrigal”;
•       Iosif Nagy – tenor;
•      Grigore Leşe, rapsod
…şi mulţi alţii, care prin prezenţa lor, într-o şcoală teologică, au îmbogăţit spiritual şi cultural pe elevii şcolii .
Susţinem cu tărie, în concluzie, că Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamţ rămâne deschis pentru mulţi tineri dornici de a cunoaşte idealurile Bisericii noastre în ceea ce priveşte educaţia omului în spiritul credinţei ortodoxe, dar şi de a se forma valori care să fie puse în slujba omului şi a societăţii.