Absolvenţi de seamă

Între sutele, sau poate miile  de candidați şi de absolvenți de la Seminarul Teologic din Mănăstirea Neamț, mulți au urmat și cursurile Facultăților de Teologie, iar unii cursurile pentru obținerea titlului de doctor în Teologie. Destoinicia și buna pregătire s-a constatat prin examene în fata comisiilor special alcătuite. Unii și-au făcut pregătirea cu unele completări și peste hotare. După cum este menționat mai pe larg  în „Istoric”, dintre absolvenții de la Neamţ constatăm că mulți au fructificat perioada de formare teologică și s-au angajat în misiunea Bisericii ca preoți de parohii, protopopi, în cancelarii eparhiale ca: inspectori bisericești, consilieri, vicari; unii sunt preoți în diaspora, exarhi, stareți de mănăstiri și schituri etc. profesori universitari, directori şi profesori de seminar, iar alții s-au învrednicit de primirea hirotoniei în treapta de arhiereu.