Didactic

Educaţia teologică, reprezintă oglinda situaţiei misionare şi sociale pe care societatea şi Biserica le parcurge la un moment dat în istorie. De nivelul de educaţie al preoţilor şi profesorilor, într-o societate preponderent creştină ortodoxă, atârnă gradul de creştere a conştiinţei europene a maselor de credincioşi. Şi la Mănăstirea Neamţ s-a urmărit o pregătire pastorală şi misionară temeinică a viitorilor preoţi, vocaţie milenară a Bisericii Ortodoxe Române, şi, urmare a noii secţii care a luat fiinţă la Neamţ – Patrimoniu cultural -, pregătirea de specialişti în restaurarea şi conservarea tezaurului de artă bisericească.
Întotdeauna şcoala de la Neamţ s-a bucurat de profesori foarte bine pregătiţi, dintre ei fiind sau ajungâng personalităţi de prim rang în Biserica, în instituţii publice, culturale, etc., în ţară şi peste hotare.
Multe din cadrele didactice ale Seminarului Mănăstirea Neamţ au urcat treptele afirmării ştiinţifice universitare şi postuniversitare, devenind nume sonore ale teologiei şi şcolii româneşti.

Amintim aici şi câteva nume de domnitori, ierarhi, stareţi, directori, profesori, ostenitori care au sprijinit sau care au desfăşurat o muncă de înaltă jertfelnicie în cadrul şcolii teologice de la Mănăstirea Neamţ, încă de la începuturile ei,  multi care au trudit aici nu ne sunt cunoscut:

Patriarhul Miron Cristea
Patriarhul Nicodim Munteanu
Patriarhul Justinian Marina
Patriarhul Justin Moisescu
Patriarhul Teoctist Arăpaşu
Mitropolitul primat Iosif Georghian-rector
Mitropolitul Veniamin Costachi
Mitropolitul Meletie
Mitropolitul Sofronie Miclescu
Mitropolitul Konon Arămescu Donici
Mitropolitul Pimen Georgescu
Mitropolitul Sebastian Rusan
Mitropolitul Visarion Puiu
Voievodul  Mihail Sturdza
Voievodul  Grigorie Al. Ghica
Episcopul Partenie Ciopron – profesor
Episcopul Dionisie Romano- stareţ
Episcopul Ioachim Mareş
Arhiereul Narcis Creţulescu
Arhiereul Grigorie Leu
Arhiereul Valerie Moglan (stareţ)
Arhiereul Atanasie Dincă Bârlădeanul – profesor
Arhiereul Emilian Antal- profesor
Arhiereul Eugenie Laiu Suceveanu – profesor
Arhiereul Pavel Şerpe  Ploieşteanul–stareţ, profesor
Arhiereul Irineu Crăciunaş
Arhiereul Gherasim Cucoşel- profesor
Arhim. Ilarie – Stareţ
Arhim. Neonil – Stareţ
Arhim. Benedict – stareţ
Arhim. Timotei – stareţ
Arhim. Daniil Ciubotaru -stareţ, profesor
Arhim. Neofit Scriban – profesor
Arhim. Iuliu Scriban – profesor
Arhim. Antonie – profesor
Arhim.Nichifor Iliescu Sprînceană (rector)
Arhim. Melchisedec Dumitriu -Stareţ
Arhim. Vasian- egumen de Secu
Arhim. Ghenadie- comitetul de conducere a lucrărior de refacere dupa incendiul din 1938
Arhim. Sofian Boghiu – profesor
Arhim. Benedict Ghiuş – profesor
Arhim. Ghenadie Niţoiu – profesor
Arhim. Nicodim Sachelarie – profesor
Arhim. Victor Ojog  – profesor
Arhim. Justinian Dalea – profesor
Arhim. Hrisostom Asavei – profesor
Arhim.  Ioasaf Popa
Arhim.  Laurenţiu Busuioc
Arhim. Varahil Moraru – profesor
Arhim. Efrem Chişcariu – stareţ
Arhim. Irineu Chiorbeja- stareţ
Protos. Valeriu Niculăeasa
Protos. Nicodim Grosu- profesor
Protos. Dionisie Creţu
Protos. Demostene Tebeică – secretar
Protos. Chiril Arvinte – secretar
Ierom. Macarie Solescu- profesor
Ierom. Ghenadie Popescu – rector
Ierom. Teodorit Ieremia- profesor
Ierom.Ghimnasie Ifrim
Ierom. Damaschin Mateescu
Ierom. Ambrosie Nichifor
Ierom. Grigorie Dăscălescu
Ierom. Policarp Popescu- profesor
Ierom. Macarie Brebete- profesor
Pr. Constantin Dron
Pr. Grigore Cozma – profesor
Pr. Ştefan Alexe – profesor
Pr. Ioan Negoiţă – director
Pr. Anibal Panţiru – profesor
Pr. Constantin Sârbu – director, profesor
Pr. Vasile Iordache- profesor
Pr. Dumitru Zamisnicu- profesor
Pr. Constantin Bobric- profesor
Pr. Gheorghe Aparaschivei- profesor
Pr. Iacob Chiticaru – profesor
Pr. Marcel Ciucur – profesor
Pr. Dumitru  Belu – profesor
Pr. Costache Buzdugan – profesor
Pr. Dumitru Zamisnicu

Pr. Vasile Ignatescu
Arhid. Filotei Moroşanu – profesor
Arhid. Ioan Ivan- director, profesor
Ierod. Clement Nicolau – profesor
Ierod. Firmilian Marin- profesor
Ierod. Policarp Popescu
Diac. Grigorie Panţâru – profesor
Diac. Vasile Grecu – secretar
Monahul Gavriil Uric – primul dascăl
Monahul Sofronie Vârnav – rector
Monahul Filaret Dutcovici – contabil
Monahia Irina Andrei – muncitor
Constantin Tomulescu – profesor
Ioan Gheorghe Savin-Insp. MCA
Nicolae Iorga
Alexandru Lapedatu – ministru
Vasile G. Ispir-  prof. univ.
Stefan Bogdan – profesor
Ioan Bârliba – profesor
Victor Moţoc – profesor
Vasile Stetin – profesor
Vasile Gheorghiţă – profesor
Mihai Bondescu – medic
Nichifor Crainic – min. Cultelor
Vasile Goldiş – min. Cultelor
Ilie Gheorghiţă – profesor
Vasile Lazarovici – profesor
Vasile Niculăeasa – învăţător
Anton  Bucur – profesor
Grigorie Schileriu – profesor
Mircea Vasiliu – profesor
Mihăilescu – profesor
Vucol Dornescu – secretar
Ioan Serafinceanu – profesor
Alexandru Opatchi – profesor
Gheorghe Turcu  – profesor
Vasile Filipoiu – professor
Vasile Calău – muncitor
Matei Strilciuc- muncitor
Gheorghe Marian- muncitor
Stelian Stafie- muncitor
Gheorghe Humulescu- muncitor
Tereza Humulescu- muncitor
Pavel Ţugui- muncitor
Vasile Merlescu- muncitor – trecuţi la Domnul!
Arhiepiscop Epifanie Norocel
Pr. Mihai Vizitiu
Pr. Vasile Irina
Pr. Ioan Istrate
Pr. Maxim Nicolaie
Pr. Mihai Pâslaru
Pr. Mircea Păcurariu
Pr. Vasile Ignătescu
Pr. Teoctist Caia
Pr. Teofil Beşa
Pr. Constantin Mosor
Pr. Constantin Cojocaru
Pr. Gheorghe Onofrei
Pr. Dumitru Tincu
Pr. Nicolae Donos
Pr. Mihai Băjenariu
Pr. Mircea Ursache
Pr. Leonte Lehaci
Pr. Catrinei Dumitru
Pr. Iulian Vântu
Pr. Viorel Cojocaru
Pr. Vasile Sandu
Pr. Gheorghe Chihaia
Pr. Radu Mazilu

În prezent Seminarul Teologic Ortodox de la Mânăstirea Neamț funcționează cu un număr de 22 de cadre didactice calificate:TITULARI:

1. Pr. Ioan Mihoc – director – gradul didactic II, disciplina Studiul Noului Testament;
2. Pr. Vasile Păvăleanu – director adjunct – definitivat, disciplina Dogmatică;
3. Pr. Viorel Romus Laiu –  gradul I, disciplinele: Spiritualitate, Studiul biblic al Noului Testament, Catehetică, Omiletică, Liturgică, Îndrumări Misionare;
4. Prof. Elena Laiu – gradul I, disciplina Limba engleză.
5. Rudeanu Serghei – definitivat, disciplinele Limba si literatura romana, Limba franceză.
6. Luca Maria –gradul I, disciplina Matematica.
7. Carmen Pîrleciu –gradul I, disciplinele Chimie și Fizică;
8. Oana Grădinaru – gradul I, disciplina Istoria Artei.

 SUPLINITORI:

1. Arhim. Mihail Daniliuc – debutant, disciplinele: Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Istoria Bisericii Universale, Patrologie, Spiritualitate, Liturgică;
2. Diogene Mihăilă – gradul I, disciplinele: Morală, Limbă Engleză, Filosofie.
3. Marius Gabriel Brumă – debutant, disciplinele: Muzică bisericească, Tipic, Liturgică.
4. Adrian Cojocariu – debutant, disciplinele: Educație Muzicală, Ansamblu coral.
5. Argatu Ilarion – debutant, disciplinele: Limba latină, Limba greacă, Studiul Vechiului Testament, Dogmatică.
6. Ungureanu Dumitrița –debutant, disciplinele Istorie, Geografie.
7. Elena Apetroaie – gradul I, disciplina Limba si literatura romana, Limba franceză.
8. Octavian Carp – gradul I, disciplina Biologie.
9. Iuliana Atudosiei – gradul I, disciplinele Economie, Sociologie, Logică;
10. Anca Radu – gradul I, disciplina Educatie fizica;
11. Țîrdea Dan –gradul I, disciplinele, Desenul, Studiul formelor, Studiul culorii, Sculptura, Icoana;
13. Anisescu Elena – gradul I, disciplina Limba franceză.
14. Crăcană Ionuț – gradul II, disciplina Tehnologia Informației
15. Pr. Dediu Ovidiu – debutant disciplina Spiritualitate

În anul 2014, Seminarul „Veniamin Costachi” din Mănăstirea Neamţ se prezintă drept una dintre cele mai importante şcoli vocaţionale bisericeşti din Patriarhia Română, câştigându-şi renumele prin realele performanţe ale profesorilor, elevilor, absolvenţilor, prin dotarea patrimonială dintre cele mai bune, prin abordarea cu responsabilitate a îndatoririlor educaţionale şi de instrucţie, prin aprofundarea vieţii duhovniceşti şi printr-o gamă variată şi interesantă de activităţi extracurriculare. Toate aceste atuuri fac din Seminarul de la Neamţ o şcoală căutată de candidaţi şi cu ale cărei rezultate se mândresc atât dascălii cât şi absolvenţii ei.